Szerződések

Irodánk széles körű támogatást nyújt ügyfeleinek a gazdasági tevékenységek során kötött szerződések tekintetében, kezdve a megfelelő szerződéstípus kiválasztásához szükséges tanácsadástól, a szerződés tartalmának kialakításán keresztül egészen a szerződésben vállalt kötelezettségek kikényszerítésében történő közreműködésig.

Kínált szolgáltatásaink magukban foglalják a tanácsadást, a szerződések és egyéb okiratok szerkesztését, ügyfeleink képviseletét a szerződésekhez kapcsolódó tárgyalások és írásbeli kommunikáció során, illetve az ügyfél jogi képviseletének ellátását a szerződésből eredő bírósági eljárásokban.

drnj

Munkajog

Az irodánk által kínált teljes körű munkajogi támogatás stabil jogi hátteret biztosít ügyfeleink részére a munkaviszony teljes életciklusán át, a munkajogviszony létrehozásától kezdve, a munkaviszony teljesítésén, módosításán át a munkaviszony megszüntetéséig, illetve a megszüntetést követően felmerülő vitás kérdések rendezéséig. E körben egyedi ügyekben történő tanácsadással, munkaszerződések, a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyéb megállapodást illetve munkáltatói intézkedést tartalmazó iratok szerkesztésével, munkáltatói szabályzatok elkészítésével és véleményezésével, továbbá peres illetve peren kívüli képviselet ellátásával járulunk hozzá ügyfeleink munkajogi megfelelőségének biztosításához.

Ügyfeleinket nem csak az egyedi munkaszerződések tekintetében támogatjuk, hanem segítséget nyújtunk az üzemi tanácsok és szakszervezetek működésével összefüggésben felmerülő kollektív munkajogi kérdések megoldásában is.

drnj

Ingatlanok

Irodánk az ingatlanokhoz kapcsolódó valamennyi típusú (pl. adásvételi, bérleti, haszonbérleti) szerződés létrehozásában segíti ügyfeleit. Az ingatlanokat érintő tranzakciók kapcsán is célunk, hogy ügyfeleink akarata teljes mértékben megvalósuljon.

A felek szándékainak és az ügylet körülményeinek alapos figyelembevételével olyan jogi megoldásokat kínálunk, amelyek minél teljesebb körben óvják meg a feleket a szerződés teljesítésével kapcsolatos vitás helyzetek kialakulásától.

drnj

Gazdasági társaságok

Irodánk társasági jogi tevékenysége keretében segíti ügyfeleit a cégalapításban, mely magában foglalja a megfelelő cégforma kiválasztásával, a cég szervezeti felépítésével és a szervek működési mechanizmusainak kialakításával összefüggő tanácsadást. Támogatjuk ügyfeleinket a cégek működése során rendszeresen vagy esetileg szükségessé váló társasági határozatok meghozatalában, a kapcsolódó társasági iratok elkészítésében, és ellátjuk a társaságok cégbíróság előtti jogi képviseletét.

A cégek működésének bármilyen típusú módosításához – legyen szó akár a társaság tőkeszerkezetének átrendezéséről vagy a társaság átalakulásáról – és a társaságok megszüntetéséhez kapcsolódó jogi szolgáltatásokkal is állunk ügyfeleink rendelkezésére.

drnj

Civil szervezetek

Alapítványok, egyesületek és egyéb civil szervezetek létrehozásában, továbbá működésük, szervezetük módosításában, valamint a szervezetek bírósági nyilvántartásával összefüggő bejegyzési és változásbejegyzései eljárásokban is segítjük ügyfeleinket.

Ehhez kapcsolódó tevékenységeink magukban foglalják a jogi tanácsadást, a létesítő okiratok és ezek módosításainak elkészítését, döntéshozó szervek határozatainak szerkesztését, bírósági beadványok összeállítását, hozzájárulva ezzel civil szervezet ügyfeleink jogi megfelelőségének biztosításához.

drnj