A hagyományos értelemben vett jogi tanácsadás
és képviselet ellátása mellett
komplex üzleti megoldásokat kínálunk.

drnj

T O V Á B B
Munkavédelmi felelősség más munkavállalójáért
A munkavédelmi előírások betartásáért az a vállalkozás lesz felelős, akinek a területén a munkavégzés folyik.

T O V Á B B